van-chuyen-kho-xuong-1

Có kế hoạch vận chuyển từ trước